TABUĽKA SÚŤAŽE
1. TJ Slavoj Kráľovský Chlmec 40
2. OFK Lastomír 35
3. OŠK Krišovská Liesková 34
4. OŠK Vinné 31
5. FK Tatran Úpor 29
6. TJ ŠM Streda nad Bodrogom 28
7. TJ Družstevník Cejkov 28
8. MFK Čierna nad Tisou 25
9. TJ Sokol Močarany 25
10. TJ Lokomotíva ŠM Michaľany 24
11. ŠK Nacina Ves 18
12. TJ ŠM Streda nad Bodrogom 18
13. FK Zemplínska Teplica 11
14. TJ Družstevník Parchovany9

Darujte 2% pre neziskovú organizáciu TJ Sokol Močarianska

Podľa zákona č.595/2003 Z.z. o dani z prijmov, môže aj náš futbalový oddiel prijímať 2% z daní, preto Vás prosíme o Vašu podporu. To, čo získame prostredníctvom Vaších 2%, využijeme na rozvoj a konsolidáciu futbalu a športu v Močaranoch.

Za Vašu podporu Vám ĎAKUJEME!

POSTUP:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám potvrdil priložené tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
  2. Vypočítajte 2% z celkovej zaplatenej dane, ktorú Vám vypočítal zamestnávateľ na predošlom potvrdení a dopíšte spolu s výškou zaplatenej dane, do tlačiva Vyhlásenie
  3. Obe tieto tlačivá odneste na Daňový úrad do 30.04.2012 (predtým si urobte kópie), alebo do pohostinstva Albert v Močaranoch
Copyright TJSM 2012
Web developed by LINQ.